Rotavdraget

Rotavdraget Arvika

Om du ska renovera ditt hem bör du verkligen utnyttja rotavdraget. Detta avdrag är en  skattesubvention som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten utförda i hemmet. Rot är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag. Viktigt att komma ihåg är att detta avdrag inte gäller uppförande av nya hus eller byggnader. För att du ska ha rätt till rotavdraget måste du äga eller bo i anslutning till den byggnad du önskar renovera, bygga om eller bygga till. Tänk på att sommarstugan är något du kan utnyttja rotavdraget till!

Något att tänka på är att rotavdraget inte beviljas om en bostad är nyare än 5 år och hyrs ut och renoveringen beräknas utföras under den tid som bostaden är uthyrd, oavsett om det är en kortare eller längre period. Rotavdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 50 000 kronor per person och år. Det beviljas inte heller parallellt med rutavdraget (hushållstjänster) utan det är den sammanlagda summan av tjänster avseende båda avdragen som får uppgå till 50 000 kronor per person och ar.

Läs gärna mer på skatteverkets hemsida så du får uppdaterad information om alla kriterier för att söka. Där kan du även använda dig av deras e-tjänster för att kunna räkna ut hur mycket du har rätt till, och utnyttjat tidigare år.