Miljöpolicy

Vi arbetar dagligen för en välmående miljö. I vår verksamhet inom bygg/plattsättning och måleri påverkar vi miljön negativt på olika sätt. Störst påverkan har vi gällande; avfall, transporter och produktval. Vi ska minska utsläpp till luft, mark och vatten, effektivisera vår resursanvändning samt göra medvetna produktval.

Det gör vi genom att jobba med ständiga förbättringar i vårt miljöarbete och öka miljömedvetenheten hos vår medarbetare, leverantörer inom bygg/färghandeln och kunder.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • Uppfylla alla krav i miljölagstiftningen för verksamheten.
  • Ständigt förbättra våra arbetsmetoder för att minska miljöpåverkan och resursanvändning.
  • Alltid använda miljömärkta produkter där det är möjligt.
  • Jobba med att uppnå uppsatta miljömål och att ständigt förbättra verksamhetens miljöresultat.
  • Transporter effektiviseras och utförs på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.
  • Inköp sker med miljö i åtanke och vid val av produkt skall den mest miljövänliga väljas där det är tekniskt möjligt.
  • Återvinna och återanvända i så stor utsträckning som möjligt både på kontor som ute på byggarbetsplatserna.
  • Alla våra anställda utbildas kontinuerligt i miljöfrågor, både branschspecifikt och generellt.

Miljöansvarig

Mikael Andersson